Laserové operace očí | Oční klinika Zlín

Centurion a Verion

CENTURION VISION SYSTEM

Bezpečnost kataraktové operace získala novou dimenzi. Jako první v ČR jsme začali pfovádět operace šedého zákalu a nitrooční refrakční zákroky mikrochirurgicky pomocí přístroje Centurion Vision System. Tento přístroj je zcela unikátní a posouvá nitrooční zákroky zcela novým směrem.

V čem je tento přístroj unikátní ?

1/ Aktivní fluidika
Chirurg si před operací zvolí hodnotu nitroočního tlaku, při níž chce zákrok provádět, a přístroj ji po celou dobu zákroku udržuje

Během běžné operace katarakty všemi ostatními v ČR používanými přístroji výrazně kolísá nitrooční tlak a může stoupnout až na několikanásobek běžných hodnot. Ačkoliv jsou tyto zákroky velmi rychlé, tyto výkyvy působí nepříznivě na zrakový nerv, endotel rohovky a jiné tkáně oka.

Kolísání nitroočního tlaku mění poměry v oku a tím chirurgovi znesnadňuje práci a zvyšuje riziko komplikací. S aktivní fluidikou je oko stabilní a zákrok může být proveden rychleji, bezpečněji a šetrněji.

2/ Balancovaná energie

Nejmodernější softwarové vybavení a unikátní balancovaný hrot zkracují dobu zákroku a zvyšují jeho bezpečnost, spolehlivost a předvídatelnost.

3/ Propojení se systémem Verion

Centurion Vision System je propojený s naváděcím systémem Verion, což přináší pacientovi jemné a velmi bezpečné provedení celého zákroku a co možná nejlepší kvalitu vidění po operaci.

 

VERION IMAGE GUIDED SYSTEM

Jedná se o revoluční nástroj pro kataraktovou a refrakční chirurgii. Systém Verion od firmy americké firmy Alcon sestává ze 3 jednotek, jež mají za cíl poskytnou pacientovi co možná nejlepší kvalitu vidění po implantaci nitrooční čočky.

Co tvoří Verion Vision System a v čem je unikátní?

Měřící modul
Slouží k získání kvalitního HD obrázku pacientova oka, který je používán pro navádění při operaci. Tento obrázek je pro každé oko unikátní a slouží jako prevence záměny. Dále poskytuje biometrické informace o pacientovu oku, které se dále využijí pro plánování zákroku.

Plánovací modul
Velice sofistikovaný systém pomáhá s volbou nitrooční čočky s přihlédnutím k unikátním parametrům pacientova oka. Dále slouží k naplánování celého zákroku pro navigační systém. Cílem je zákrok “šitý pacientovi na míru”.

Sálová jednotka – naváděcí systém
Perlička celého systému. Díky propojení s fakoemulzifi­kačním přístrojem Centurion pomáhá Veiron k hladkému průběhu celého nitroočního zákroku. Chirurg má průběžně k dispozici “navigační mapu”, která mu pomáhá umístit řezy a nitrooční čočku tak, aby co nejlépe respektovala parametry pacientova oka. Pouze dobře umístěná čočka přináší pacientovi nejlepší možnou kvalitu vidění.

Klinika je referenčním pracovištěm firmy Alcon Novartis (USA) pro použití přístrojů Centurion a Verion, což je výjimečné ocenění  od této americké firmy.

Dotaz/Konzultace

Jméno:
Město:
Věk*:
Příjmení*:
Telefon:
E-mail*:

Oční vady:

Krátkozrakost
Dalekozrakost
Brýle na čtení
Jsem po operaci očí
Vetchozrakost
Astigmatismus
Šedý zákal
Tupozrakost
Léčím se se sítnicí
Jsem po úrazu oka

Poznámky:

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Odesláním tohoto formuláře výslovně souhlasím se zpracováním mých osobních a kontaktních údajů a s jejich využitím pro zasílání obchodních a reklamních sdělení Oční kliniky Zlín (Z.O.C. SE). Tento souhlas mohu kdykoliv písemně odvolat.